M&M Consulting zmienia się w Project Zero Waste Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznym rozwojem firmy oraz realizacją odpowiedzialnej strategii biznesowej informujemy, że zamierzamy zmienić formę prawną dotychczas prowadzonej działalności i dokonać przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa M&M Consulting Jarosław Michniewski poprzez wniesienie aportu do nowo tworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Project Zero Waste sp. z o. o. we Wrocławiu .

W związku z tym na dniach otrzymają Państwo od nas przesyłki zawierające propozycję porozumienia, którego podpisanie pozwoli na kontynuowanie umowy przez Project Zero Waste sp. z o. o.

Zwracamy się z prośbą o jego podpisanie i odesłanie nam 2 egz. porozumienia w terminie do 20.12.2019 r. i tym samym wyrażenie zgody na przeniesienie na Project Zero Waste sp. z o.o. praw i obowiązków wynikających z dotychczasowej umowy z M&M Consulting Jarosław Michniewski.

Po przeniesieniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa działalność prowadzona w jej ramach będzie kontynuowana na dotychczasowych warunkach, zmieni się forma prawna na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wzrośnie jeszcze jakość świadczonych usług związana ze zwiększeniem skali działalności i dostępnych narzędzi .

Przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa planowane jest na dzień 31.12.2019 r. Z uwagi na niedaleki termin planowanej zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, uprzejmie prosimy o możliwie szybkie poinformowanie nas o decyzji w zakresie możliwości przeniesienia umowy na Project Zero Waste sp. z o. o. W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przeniesienie praw i obowiązków z powyższej umowy, poinformujemy Państwa o fakcie przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Gotowi jesteśmy odpowiedzieć na wszelkie Państwa zapytania i udzielić niezbędnych wyjaśnień, co do zamierzonych działań związanych z przeniesieniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Osoba wyznaczona do kontaktu: Magdalena Abramczyk tel.: 22 27 58 810, tel. kom.: 508 877 234; e-mail: magdalena.abramczyk@mmconsulting.waw.pl

2019-12-10T15:22:55+00:00 1 grudnia 2019|