Historia 2018-09-27T10:06:00+00:00

M&M Consulting – historia firmy

Geneza

Firma M&M Consulting powstała w 1996 roku. Od 2003 roku działania firmy zostały nakierunkowane na doradztwo w zakresie szeroko rozumianej ochrony środowiska, w tym logistyki odzysku, zrównoważonych łańcuchów dostaw oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). W kolejnych latach spektrum świadczonych przez M&M Consulting usług stale rosło – do oferty wprowadzone zostały m.in. audyty weryfikujące poprawność zarządzania ochroną środowiska w firmach czy przygotowanie dokumentacji i sprawozdań związanych z gospodarką odpadami oraz opłatami za korzystanie ze środowiska. Wraz z rozwojem krajowego ,,prawa środowiskowego’’ oraz zaostrzających się przepisów z tego zakresu, M&M Consulting także poszerzało swoją ofertę, odpowiadając dzięki temu na narastające potrzeby przedsiębiorców, niezależnie od branży.
Właściciel firmy, Jarosław Michniewski podkreśla, że powodem powstania M&M Consulting była właśnie potrzeba informowania i pomocy przedsiębiorcom w obszarze ochrony środowiska i przepisów z nią związanych. W początkowym okresie działalności większość firm nie uświadamiała sobie ciążących na niej obowiązków, a rolą M&M Consulting było właśnie ich edukowanie i wsparcie w tym zakresie.

Wydawnictwo

W kolejnych latach prosperity, zarządzający M&M Consulting zdecydowali się na rozpoczęcie działalności wydawniczej. W ten sposób powstało czasopismo ,,Logistyka Odzysku’’, będące pierwszym tego typu periodykiem w Europie. W czasopiśmie ukazane zostało popularno-naukowe podejście w kwestii zrównoważonego rozwoju. Adresatami ,,Logistyki Odzysku’’ są przedsiębiorcy pragnący realizować skuteczną gospodarkę odpadami, podmioty wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, firmy chcące aktywnie wdrażać zasadę zrównoważonego rozwoju w swej działalności, a także pracownicy naukowi i studenci. Czasopismo, jako nieliczny z periodyków niewydawanych przez ośrodek naukowy, zyskało miano czasopisma naukowego i znalazło się na punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czasopismo posiada Międzynarodową Radę Naukową. Autorami artykułów do czasopisma są doświadczeni znawcy branży logistycznej i ekologicznej oraz praktycy, którzy swoją działalnością wyróżniają się na rynku. Drugim ,,dzieckiem’’ wydawnictwa był kwartalnik edukacji ekologicznej ,,MiniLO&Aniela’’. Jest to MiniLO&Aniela to kwartalnik skierowany do dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli; wydawany od kwietnia 2013 r. Tematyka czasopisma związana jest ze środowiskiem naturalnym, jego ochroną, procesami w nim zachodzącymi oraz wpływem działalności człowieka na otoczenie. Nadrzędnym celem jest kształtowanie postaw ekologicznych, tak, aby nauczyć nas wszystkich zrównoważonego rozwoju. Rozwoju, który nie niszczy środowiska naturalnego i jednocześnie nie jest obciążeniem finansowym dla budżetów gospodarstw domowych. Dla najmłodszych nie brakuje gier, rebusów, dowcipów i komiksów, a także licznych konkursów. Młodzież w każdym numerze znajdzie ciekawe artykuły poświęcone zagadnieniom ekologicznym. Na bazie materiałów publikowanych w czasopiśmie nauczyciele przygotowują kreatywne zajęcia ekologiczne, a rodzice nauczą się tłumaczyć ważne ekologiczne problemy w przystępnej dla dzieci formie. Wśród czasopism wydawanych w przez M&M Consulting znalazło się także czasopismo skierowane do obywateli dojrzałych – ,,SeniorLO50+’’, wskazujące m.in.. jak żyć zgodnie z naturą, z poszanowaniem środowiska oraz ze świadomością, że patrzą i biorą z nas przykład następne pokolenia. Czasopismo składa się z następujących działów: Ekociekawostki, Temat Numeru, Smacznie i Kulturalnie, Odkrywamy Zielone Zakątki, Twoim Zdaniem…, Wywiad oraz Senior w sieci. Wydając trzy periodyki, skierowane do różnych grup wiekowych M&M Consulting zasięgiem swoich działań edukacyjnych starało objąć się całe społeczeństwo.

Wyjazdy studyjne w kraju kwitnącej wiśni

M&M Consulting jest jedynym w kraju organizatorem szkoleń dotyczących zagadnień praktycznych i teoretycznych z zakresu logistyki odzysku, które odbywają się cyklicznie w Japonii. Każdy z organizowanych wyjazdów jest niezapomnianą, nieprzewidywalną przygodą życia. Organizatorzy działają nieszablonowo, przez co żaden pobyt nie jest taki sam jak poprzedni. To uczestnicy mają wpływ na wygląd i przebieg szkolenia. Podczas wyjazdu studyjnego odwiedzane są największe zakłady m.in. fabryki Toyota – prefektura Aichi, spalarni odpadów Maishima – Osaka, fabryki recyklingowej Panasonic, podczas których uczestnicy mają wyjątkową okazję zapoznać się z najlepszymi rozwiązaniami zastosowanymi przez Japońskich liderów.

Pewnym krokiem w przyszłość

Pomimo wielu zawirowań w branży ochrony środowiska M&M Consulting jest jedną z tych firm, których przyszłość rysuje się stabilnie i klarownie. W obliczu wielu znaczących zmian w polskim prawodawstwie, firma stale umacniała swoją pozycję w branży, a ilość klientów, którym udało się pomóc systematycznie rosła. Misja firmy, odpowiednio określony cel i precyzyjna strategia pozwalają firmie ciągle się rozwijać, zgodnie z japońską koncepcją Kaizen, którą od początku istnienia r. kierują się decydenci M&M Consulting – Doradztwo w zakresie ochrony środowiska.