WARSZTATY Z OCHRONY ŚRODOWISKA W MOJEJ FIRMIE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, ZARZĄDZENIA POKONTROLNE ORAZ STUDIUM PRZYPADKÓW 2018-10-02T13:31:36+00:00

WARSZTATY Z OCHRONY ŚRODOWISKA W MOJEJ FIRMIE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, ZARZĄDZENIA POKONTROLNE ORAZ STUDIUM PRZYPADKÓW

Warsztaty z ochrony środowiska to czysta praktyka.

Termin: 18.12.2018 WARSZAWA

Zapisy: formularz zgłoszeniowy

Zobacz: harmonogram szkolenia

Kontakt: 512 108 434

METODOLOGIA:

Warsztaty z ochrony środowiska będą prowadzone w oparciu o „Case study”, czyli studium przypadku. Polega ono na dokładnej analizie problemu i przedstawieniu rozwiązań w jaki sposób można uregulować wymagania prawne ciążące na danym przedsiębiorstwie. Udział w takich warsztatach to doskonała okazja, aby zdobyć praktyczne doświadczenie jakie uzyskują specjaliści ds. ochrony środowiska w codziennej pracy.

KORZYŚCI:

Warsztaty z ochrony środowiska skupiają się przede wszystkim na praktycznym podejściu do sytuacji, które mogą napotkać przedsiębiorcy w swoich firmach. Na podstawie przykładowych sytuacji uczestnicy przy współpracy z prowadzącymi szkolenie będą musieli rozwiązywać problematyczne przykłady z obszaru ochrony środowiska.

ZAKRES SZKOLENIA:

Warsztaty z ochrony środowiska wyróżniają się nowatorskim podejściem do tematu szkoleń są dedykowane osobom, które chcą w praktyczny sposób nauczyć się jakie obowiązki ciążą na podmiocie, który podlega pod:

  • ustawę z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1863 ze zm.),
  • ustawę z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.),
  • regulacje dotyczące opłat za korzystanie ze środowiska zwarte w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.),
  • ustawę z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 286 ze zm.),
  • ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 ze zm.),
  • ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803 ze zm.)

WARSZTATY Z OCHRONY ŚRODOWISKA W MOJEJ FIRMIE

Termin: Grudzień 2018 r.
Miejsce: Warszawa
Zapisy: poprzez formularz zgłoszeniowy

Koszt udziału wynosi 690 zł netto za jedną osobę uczestniczącą w szkoleniu.

Pozostałe szkolenia z zakresu Ochrony Środowiska:

  • Sprawozdawczość dotycząca korzystania ze środowiska, raportowanie do KOBiZE i F-GAZY – 16.10.2018
  • Opłata produktowa – możliwość realizacji obowiązku – 17.10.2018
  • Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie – 18.10.2018

Szkolenia

zgłoszenie do 27.11

zgłoszenie od 28.11 do 04.12

zgłoszenie po 04.12

1 szkolenie

490,00 zł

590,00 zł

690,00 zł

pakiet 2 szkoleń

830,00 zł

890,00 zł

990,00 zł

pakiet 3 szkoleń

1290,00 zł

1390,00 zł

1490,00 zł

ZGŁOSZENIA

Aby zapisać się na szkolenie, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Zachęcamy do wpisania swoich problemów – to niepowtarzalna okazja, by rozwiać wszelkie wątpliwości i rozwiązać problemy związane z ochroną środowiska w Państwa firmie.

Więcej informacji

Tel:  512 108 434

E-mail: szkolenia@mmconsulting.waw.pl