Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!

szkolenia@mmconsulting.waw.pl
512 108 434

Szkolenia 2018-11-08T14:17:46+00:00

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

OFERUJEMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE SZKOLEŃ:

GOSPODARKA O OBIEGU ZAMKNIĘTYM (GOZ) W PRAKTYCE

5 październik || WARSZAWA || Komisja Europejska pracuje nad pakietem dyrektyw, które zmieniać mają obecną gospodarkę z linearnej na cyrkularną. Odejście od liniowego wykorzystania surowców na rzecz obiegu zamkniętego, oznacza duże zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, różnego rodzaju organizacji i instytucji (również administracji), a także wszystkich konsumentów. Osoby biorące udział w szkoleniu wzbogacą swą wiedzę o innowacyjne, zgodne z najnowszymi przepisami narzędzia do stosowania w przedsiębiorstwie i organizacji, a tym samym do współtworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym w naszym kraju. Szkolenie pozwoli z wyprzedzeniem przygotować się na czekające wszystkich interesariuszy zmiany.      …

SPRAWOZDAWCZOŚĆ DOTYCZĄCA KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA, RAPORTOWANIE DO KOBIZE I F-GAZY

16 październik || WARSZAWA Na szkoleniu dowiesz się m.in., jaki rodzaj działalności podlega opłatom za korzystanie ze środowiska, jak wyliczyć opłaty środowiskowe i jakie są planowane zmiany w przepisach. Wyjaśnimy również, w jaki sposób przekazuje się Wniosek do KOBiZE, jakie dokumenty należy dołączyć do Wniosku i jak długo czeka się na utworzenie konta. NOWOŚĆ Na szkoleniu omówimy także obowiązki związane z F-GAZAMI i SZWO – nowość od 2016 roku! Czy już wiesz jak je zrealizować?…

OPŁATA PRODUKTOWA – MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI OBOWIĄZKU. Organizator Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

17 październik || WARSZAWA Na szkoleniu omówione zostaną obowiązki producentów, importerów i dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia artykułów i opakowań na produkty. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozliczać opakowania zbiorcze, w które pakowane są artykuły (palety drewniane, folia stretch, taśmy, spinki), a także jak rozliczać opakowania jednostkowe (tekturowe, szklane, plastikowe, metalowe). Organizator: Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A. Szkolenie uwzględnia zapisy nowej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2018 r., poz. 150). Uwaga! Od 17 lutego 2016 r. obowiązuje nowy wzór sprawozdania dotyczący opakowań oraz odpadów opakowaniowych! …

GOSPODARKA ODPADAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

18 październik || WARSZAWA Każdy przedsiębiorca ma obowiązek prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi i magazynowanymi w swojej firmie. W zależności od rodzaju prowadzonej działalności, ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów, przedsiębiorca powinien uzyskać odpowiednie pozwolenia oraz spełnić określone warunki. Szkolenie z zakresu gospodarki odpadami pozwoli Państwu poznać obowiązujące ustawy dotyczące Państwa działalności oraz planowane zmiany w przepisach. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się o najważniejszych regulacjach prawnych dotyczących odpadów. Poznają również sposoby gospodarowania odpadami, w tym zasady zbierania i transportu odpadów, przekazywania odpadów, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania, a także ich składowania i magazynowania….

WARSZTATY Z OCHRONY ŚRODOWISKA W MOJEJ FIRMIE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE, ZARZĄDZENIA POKONTROLNE ORAZ STUDIUM PRZYPADKÓW

18 grudzień || WARSZAWA Warsztaty z ochrony środowiska będą prowadzone w oparciu o „Case study”, czyli studium przypadku. Polega ono na dokładnej analizie problemu i przedstawieniu rozwiązań w jaki sposób można uregulować wymagania prawne ciążące na danym przedsiębiorstwie. Warsztaty skupiają się przede wszystkim na praktycznym podejściu do sytuacji, które mogą napotkać przedsiębiorcy w swoich firmach. Na podstawie przykładowych sytuacji uczestnicy przy współpracy z prowadzącymi warsztaty będą musieli rozwiązywać problematyczne przypadki z obszaru ochrony środowiska….

KURS: OBOWIĄZKI W OCHRONIE ŚRODOWISKA – SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ROZLICZANIE, OPŁATY (18H)

27-29.11 ZAKOPANE Kurs prowadzony jest na podstawie obowiązujących ustaw z zakresu ochrony środowiska. Kurs pozwoli Państwu uporządkować i zaktualizować swoją wiedzę o nowe przepisy i zasady. I dzień –  gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie, II dzień – opłaty za korzystanie ze środowiska, III dzień – opłata produktowa i opakowania….