Panasonic, PETEC, Prefektura Hyogo 2020-11-05T15:09:27+00:00

Panasonic, PETEC, Prefektura Hyogo

Zakład swój rozwój realizuje poprzez koncepcję, że firma jest podmiotem społecznym i musi działać w harmonii ze społecznością i środowiskiem. Dba o zachowanie tej harmonii poprzez szeroko zakrojoną troskę o środowisko, m.in.: cykl życia produktów, wpływający w jak najmniejszym stopniu na środowisko naturalne, lepsze wykorzystanie surowców, użycie tworzyw sztucznych z recyklingu, oszczędne użycie materiałów opakowaniowych, zieloną logistykę. Panasonic dąży do Zero Waste Emissions from Factories, czyli do „niewytwarzania” odpadów z fabryk.

 

„Cały czas staramy się podwyższać poziom recyklingu i zredukować muda, więc sami rozwijamy technologię recyklingu. Promowanie zakładów nastawionych na recykling jest potrzebne ze względu na prawidłowe przetwarzanie, spełniające wymogi prawne i wysoką podaż czystych materiałów, włączając w to rzadki odzysk metali.”

Panasonic Eco Technology Center

Marcin Rachwalski
Opiekun projektu

(22) 27 58 819
marcin.rachwalski@mmconsulting.waw.pl