Informacja o ochronie danych osobowych 2019-01-18T13:19:49+00:00

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie M&M Consulting J. Michniewski, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lubuska 72/28, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 894-180-37-12, REGON 930899609.
 2. Kontakt do Administratora, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną to: praca@mmconsulting.waw.pl
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres aktualnej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

  • przenoszenia danych,

  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji.

Zgoda

 1. W przypadku chęci udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym organizowanym przez M&M Consulting J. Michniewski prosimy o dołączenie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez M&M Consulting J. Michniewski w celu realizacji aktualnego procesu rekrutacyjnego”

 2. W przypadku chęci udziału w przyszłych postępowaniach rekrutacyjnych organizowanych przez M&M Consulting J. Michniewski prosimy dodatkowo o dołączenie klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez M&M Consulting J. Michniewski w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych”

  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016))